Opłata na radę rodziców

   Opłata na rzecz Rady Rodziców w roku szk. 2020/21 wynosi 250 zł. (125 zł. za drugie dziecko). Wpłat można dokonać jednorazowo do dn. 31.10. 2020 r. lub w dwu ratach:       * pierwsza do dn. 31.10. 2020 r.       * druga do dn. 31.03.2021 r.na konto bankowe Rady...
Skip to content