Dla rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/19

       Na podstawie §4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach
i placówkach
artystycznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm. ) ustalam
w roku szkolnym
2018/19 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
– 2 listopada 2018 r.
– 2 maja 2019 r.

Opłata na radę rodziców

   Opłata na rzecz Rady Rodziców w roku szk. 2018/19 wynosi 250 zł. (125 zł. za drugie dziecko).
Wpłat można dokonać jednorazowo do dn. 31.10. 2018 r. lub w dwu ratach:

      * pierwsza do dn. 31.10. 2018 r.
      * druga do dn. 31.03.2019 r.na konto bankowe Rady Rodziców.

UWAGA  nowy numer konta !!!

Nr konta: 35 8494 0003 3001 0028 8004 0001

   Warunkiem wypożyczenia instrumentu, lub przedłużenia terminu jego zwrotu jest uprzednie dokonanie w/w opłat.