Dla rodziców

GODZINY PRZYJĘĆ PANI DYREKTOR

poniedziałek –  od godz. 16.00 – do godz.18.00

Regulamin Rady Rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z Kampanią Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

OGŁOSZENIE

Opłata na rzecz Rady Rodziców w roku szk. 2021/22 wynosi 250 zł. (125 zł. za drugie dziecko).
Wpłat można dokonać jednorazowo do dn. 31.10. 2021 r. lub w dwu ratach:
* pierwsza do dn. 31.10. 2021 r.
* druga do dn. 31.03.2022 r. na konto bankowe Rady Rodziców

Nr konta: 35 8494 0003 3001 0028 8004 0001

   Warunkiem wypożyczenia instrumentu, lub przedłużenia terminu jego zwrotu jest uprzednie dokonanie w/w opłat.

 

Skip to content