Dla uczniów

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. kształcenie odbywać się będzie na odległość.
Formy prowadzenia zajęć:
1. W okresie realizacji kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje dziennik elektroniczny Fryderyk oraz różnego rodzaju komunikatory internetowe, o których wyborze decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania dzieci i rodziców o przesyłanych materiałach i zadaniach,
a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3. Harmonogram zajęć oparty jest na dotychczasowym podziale godzin z uwzględnieniem warunków
i możliwości ucznia oraz zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych
w komunikacji elektronicznej.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania treści realizowanego tematu/lekcji
w dowolnej formie.
Terminy wykonania zleconych zadań nauczyciel ustala indywidulanie z uczniem.
5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela,
w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na stronie głównej naszej strony internetowej udostępniono zakładkę do logowania
„Dziennik elektroniczny”.
Problemy i trudności prosimy zgłaszać do dyrektor szkoły pod nr tel. 41 372 36 16

 

Kolejny zestaw linków, tym razem przygotowanych przez p. Mirosławę Stańczyk – wchodźcie i uczcie się

Linki do audycji muzycznych dla uczniów:

https://www.youtube.com/watch?v=hrlypdHkXnM – Poranek muzyczny – instrumenty perkusyjne
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo – Dźwięki i odgłosy – instrumenty muzyczne
https://www.youtube.com/watch?v=uzb-rxOZ528 – Instrumenty strunowe – smyczkowe (AM nr 1)
https://www.youtube.com/watch?v=uBBsGM-SmnQ – Instrumenty muzyczne – dla dzieci Luli TV – Videos for babies
https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw – Instrumenty dęte drewniane i blaszane
https://www.youtube.com/watch?v=PqqU7mO6gPI&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr – Co tak pięknie gra? Poznajemy instrumenty muzyczne

Portal „instrumenty muzyczne”

Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne

Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia

Kanał Mag Music Theory

Harmonia jazzowa

Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)

Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)

Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)

Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)

#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

Uwaga! Czas pandemii i zawieszenia szkolnictwa nie jest czasem wolnym. Pamiętajcie, że po przerwie wrócimy do nauki w szkołach i trzeba będzie mnóstwo nadrabiać. Żeby nie narobić zaległości korzystajcie z dostępnych narzędzi w internecie, ćwiczcie na instrumentach, kształćcie słuch. Zapraszamy do wchodzenia na następujące strony:

http://dur-moll.pl/?fbclid=IwAR3ff-ermvBhjtXyBdxyvJ5PFWFQVWWVisOrkZXjCFPWrTZdcOlR0RiV0cU

https://cea-art.pl/harmonia/

https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

I potraktujcie czas kwarantanny poważnie, nie wychodźcie z domu, skupcie się na nauce samodzielnej.

Z życzeniami zdrowia

Dyrekcja i nauczyciele PSM w Końskich

Zapraszamy do pobrania Planu zajęć zbiorowych na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy do pobrania wykazu podręczników do kształcenia słuchu na rok szkolny 2019/2020.

Uwaga uczniowie!

Podczas zajęć lekcyjnych zabrania się uczniom opuszczania budynku szkolnego.