Na podstawie §4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach
i placówkach
artystycznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm. ) ustalam
w roku szkolnym
2018/19 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
– 2 listopada 2018 r.
– 2 maja 2019 r.