Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w godzinach:

środa  1200 – 1300

piątek  1630 – 1730