Poniżej przedstawiamy Zmieniony Harmonogram egzaminów końcoworocznych. Można go również pobrać TUTAJ .