II miejsce dla Ewy Gałwiaczek z klasy fortepianu p. Eleny Korolkow w II Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym Libiąż 2020
, który odbył się w dniach 18 – 19 stycznia 2020 r. w Libiążu. 

Głównym celem konkursu jest umożliwienie dzieciom prezentacji swoich talentów i osiągnięć na forum międzynarodowym.

 

Skip to content