W piątek 26 października w sali bankietowej restauracji Leliwa odbył się Koncert z okazji Jubileuszu 40 – lecia naszej szkoły, który został objęty Honorowym Patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Pana Krzysztofa Obratańskiego.
Pani dyrektor Małgorzata Kacperska rozpoczęła część oficjalną koncertu od przywitania przybyłych gości.
Na koncert przybyli m.in. Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Marcin Walicki, wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński, żona burmistrza Krzysztofa Obratańskiego – Halina Obratańska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek, nauczyciele, absolwenci, rodzice , uczniowie i przyjaciele szkoły.
Po przemówieniu wygłoszonym przez panią dyrektor Małgorzatę Kacperską,  Wizytator
Marcin Walicki odczytał list z życzeniami od Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

Wizytator wręczył nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Pani Ewie Kucyperze
i Pani Elenie Korolkow, a Pani dyrektor Małgorzata Kacperska wręczyła 
nagrody dyrektora szkoły .
Nagrody te otrzymali: Mirosława Stańczyk, Ewelina Wójcik, 
Magdalena Trzebińska,
Renata Bidler, Łukasz Jaworski.

Pani Dyrektor skierowała serdeczne podziękowania  do sponsorów, którzy wsparli nas
finansowo w organizacji uroczystości jubileuszowej.

Życzenia szkole i nauczycielom składali zarówno zaproszeni gości jak i przedstawiciele
Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Podczas uroczystości rozstrzygnięto
także konkurs szkolny z okazji Jubileuszu 40 – lecia szkoły a zwycięzcami okazali
się wszyscy jego uczestnicy. 
W nagrodę pojadą na wycieczkę do Filharmonii Świętokrzyskiej.
Następnie przedstawiono prezentację multimedialną, w której ukazano historię szkoły,
jej rozwój 
i wybitnych absolwentów.
Po części oficjalnej nastąpił Jubileuszowy Koncert w wykonaniu uczniów oraz
absolwentów naszej szkoły.

Uczniowie:
– Chór PSM I st. w Końskich pod kierunkiem Jana Szczyrby
– Julia Rut – wiolonczela
– Klasa IV cyklu dziecięcego – akompaniament: zespół instrumentalny w składzie:
Nina Filiks, Wiktoria Nowak, Klaudia Makuch, Aleksandra Werens
– Ewa Gałwiaczek – fortepian
– Wiktoria Nowak – flet, akompaniament: Aureliusz Mendera
– trio akordeonowe: Szymon Włodarczyk, Paweł Dajer, Szymon Stępień
– duet fortepianowy: Weronika Adamus i Ewa Gałwiaczek

Absolwenci:
– Jakub Mariańczyk
– Aleksandra Dunajska
– Agnieszka Maleszak
– Łukasz Trepczyński
– Karina Maria Kamizela

Po wysłuchaniu koncertu wszyscy zostali zaproszeni na urodzinowy tort i poczęstunek.

Obsługę techniczną, nagłośnienie i oświetlenie podczas uroczystości zapewniła nam
Firma „Diminuendo” – Pana Piotra Zaborowskiego.
Fortepian został udostępniony przez firmę Yamaha Music Europe GmbH w Warszawie.
Pyszny i piękny tort zrobiła dla nas Pani Małgorzata Gajos – firma „Tort i słodki stół”.

 

Skip to content