Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Końskich
o g ł a s z a
KONKURS  PLASTYCZNY
„Inspiracje muzyką Feliksa Nowowiejskiego”

Regulamin konkursu:

1. Celem konkursu jest:
– popularyzowanie twórczości F. Nowowiejskiego
– rozwijanie pasji muzycznych przez podejmowanie inicjatyw artystycznych
– poszanowanie dziedzictwa kulturowego swojego narodu
–  rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci
– korelacja muzyki i plastyki w kształceniu dziecka
– prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej
– pobudzanie wyobraźni muzycznej i plastycznej
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I (cykl 4-letni i I-III (cykl 6-letni).
3. Termin konkursu
:
Klasa I/6 – 2.10.2017 r. godz. 1500  sala nr. 7
Klasa II/6 – 2. 10. 2017 r. godz. 1615  sala nr. 7
Klasa III/6 oraz klasa I/4 – 6.10.2017 r. godz. 1500  sala nr 7
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie; format A4, technika dowolna: kredki, mazaki, pastele,
farby,   wycinanki itp.
 5. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie jedną pracę.
6. Prace konkursowe powinny zawierać informacje umieszczone na odwrocie:
– imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu
– klasę
7. Kryteria oceny:
– jakość wykonania
– oryginalność i pomysłowość
 8. Jury w składzie:
Przewodnicząca : Mirosława Stańczyk – nauczyciel kształcenia słuchu
i audycji muzycznych
Członkowie: Małgorzata Kacperska – dyrektor
Małgorzata Walczak – nauczyciel rytmiki
Ewelina Wójcik – nauczyciel fortepianu
Krzysztof Dziuba – Przewodniczący Rady Rodziców
9. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród 13.10.2017 r.
11. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Skip to content