Odbiór świadectw szkolnych odbędzie się według następującego harmonogramu:

25.06.2020 r. – czwartek
godz. 11.00 – uczniowie Pani Magdaleny Trzebińskiej
godz. 12.00 – uczniowie Pana Aureliusza Mendery
godz. 17.00 – uczniowie Pani Renaty Bidler
godz. 17.30 – uczniowie Pana Tomasza Guza
godz. 18.00 – uczniowie Pana Łukasza Jaworskiego
godz. 18.30 – uczniowie Pani Katarzyny Węglińskiej

26.06.2020 r. – piątek
godz. 14.00 – uczniowie Pana Michała Trzebińskiego
godz. 14.30 – uczniowie Pani Eleny Korolkow
godz. 15.15 – uczniowie Pani Eweliny Wójcik
godz. 16.00 – uczniowie Pani Elżbiety Maliszewskiej
godz. 16.45 – uczniowie Pani Kamili Borzemskiej
godz. 17.15 – uczniowie Pani Dominiki  Górlickiej – Gorzałczyńskiej
godz. 17.45 – uczniowie Pani Pauliny Dzwonek
godz. 18.15 – uczniowie Pani Ewy Kucypera

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw  mogą je odebrać w terminie późniejszym
po uprzednim telefonicznym ustaleniu
z sekretariatem szkoły dnia i godziny  .
Podczas odbioru świadectw obowiązują procedury bezpieczeństwa

(maseczki, mierzenie temperatury, wchodzenie  do budynku szkoły pojedynczo).

W czasie oczekiwania przed budynkiem szkoły prosimy
o zachowanie bezpiecznych odległości !!!