W dniu 14 czerwca 2021r.
nie odbędą się zajęcia
z panią Eweliną Wójcik.

 

W dniu 15 czerwca 2021r.
nie odbędą się zajęcia
z panią Elżbietą Maliszewską.