W dniu 19 .02. 2020 r. (środa)
nie odbędą się zajęcia

z Panem Łukaszem Jaworskim.

W dniu 20.02.2020 r. (czwartek)
nie odbędą się zajęcia 
z Panią Elżbietą Maliszewską.