W dniach od 27 października do 2 listopada 2020 r.
nie odbędą się zajęcia w formie zdalnej
z panią Małgorzatą Walczak
(kształcenie słuchu i rytmika, fortepian dodatkowy).