W dniu 9 grudnia 2019 r.
nie odbędą się zajęcia

z panią Małgorzatą Walczak.