W dniu 17 września 2021r. (piątek)
nie odbędą się zajęcia
z panem Łukaszem Jaworskim.