W dniu 25 września 2020 r. (piątek)
nie odbędą się zajęcia
z panią Katarzyną Węglińską.