Dnia  28 października 2022 r.
organizowana jest wycieczka dla uczniów

klas  III – VI  cyklu  6 – letniego i  I- IV cyklu  4  – letniego
do Filharmonii Świętokrzyskiej
na koncert pianisty Łukasza Trepczyńskiego absolwenta naszej szkoły
Koszt biletu i transportu (32 zł +28 zł) – 60 zł
Uczniowie, którzy dokonali wpłaty na rzecz Rady Rodziców wpłacają 32 zł.
Uczniowie, którzy nie dokonali wpłaty na rzecz Rady Rodziców pokrywają pełny koszt wycieczki  60 zł.

Wpłatę  należy dokonywać w sekretariacie  szkoły do dn. 30.09.2022 r.,
po okazaniu dowodu wpłaty na Radę Rodziców.
Wyjazd z parkingu szkoły o godz. 17.00.

Skip to content