Zgodnie z zaleceniami MKiDN
od 12 marca do 24 marca
2020 r.
 zajęcia w szkole są zawieszone.
Od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
kształcenie odbywać się będzie na odległość.

Skip to content