Drodzy uczniowie zgodnie z decyzją MEN kontynuujemy naukę na odległość
do dnia 24 maja 2020 r.