Drodzy uczniowie zgodnie z decyzją MEN kontynuujemy naukę na odległość
do dnia 26 czerwca 2020 r.