Od dnia 8 czerwca 2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz.
8.00–15.00. szkoła wprowadza możliwość konsultacji z nauczycielami
dla wszystkich uczniów
oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej we wtorki i piątki
od godz. 13.00 do godz. 15.00.
Zwrot nut i instrumentów dla uczniów klas dyplomowych
w piątek 19 czerwca od godz. 13.00 do 17.00
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa zamieszczonymi poniżej
oraz w zakładce Dla uczniów.
Chętnych uczniów do korzystania z konsultacji i biblioteki
prosimy o zgłaszanie telefoniczne do sekretariatu szkoły
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
nr. tel. 41 372 36 16.
Każdy uczeń w dniu przyjścia do szkoły na konsultacje lub do biblioteki zobowiązany jest
dostarczyć wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych oświadczenie.
Oświadczenie do pobrania poniżej.

oswiadczenie_rodzicow

procedury bezpieczeństwa