Lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
do dalszego etapu rekrutacji będzie ogłoszona
w dniu 22 czerwca 2020 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły będzie ogłoszona
w dniu 10 lipca 2020 r.

Obie listy będą dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja.”