Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020r.
wszystkie zajęcia edukacyjne w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Końskich
od dnia 26 października 2020r. realizowane będą z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna).

Szczegółowe informację zostaną przekazane przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów poprzez e-dziennik, drogą e-mailową lub telefonicznie.

      Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

        Małgorzata Kacperska
        Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Końskich

 

Skip to content