Opłata na rzecz Rady Rodziców w roku szk. 2020/21 wynosi 250 zł. (125 zł. za drugie dziecko).
Wpłat można dokonać jednorazowo do dn. 31.10. 2020 r. lub w dwu ratach:

      * pierwsza do dn. 31.10. 2020 r.
      * druga do dn. 31.03.2021 r.na konto bankowe Rady Rodziców

Nr konta: 35 8494 0003 3001 0028 8004 0001

   Warunkiem wypożyczenia instrumentu, lub przedłużenia terminu jego zwrotu jest uprzednie dokonanie w/w opłat.

Skip to content