W dniu 4 czerwca 2018 r. odbył się w naszej szkole RECITAL FORTEPIANOWY Andrzeja Ślązaka.
Andrzej Ślązak, ur. w 1985 r., jest obecnie związany zawodowo z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego 
w Kielcach oraz Akademią Muzyczną w Łodzi.
Swoją działalność artystyczną dedykuje wykonawstwu
muzyki dawnej oraz muzyki
nowej. Swoje umiejętności w tej dziedzinie doskonalił pod okiem wybitnych pianistów

i kameralistów, m.in. Nicolasa Hodgesa i Marino Formenti (42. Letnie Kursy Muzyki
Nowej w Darmstadt), 
Rebekki Hartmann (Dresdner Meisterkurse Musik), Tomasza
Tomaszewskiego (Universität der 
Künste Berlin), Krystiana Zimermana,
Kevina Kennera, Eugena Jindjic, Małgorzaty 
Walentynowicz, Szabolcsa Esztenyi oraz
Andrzeja Jasińskiego.

Wielokrotnie występował w ramach łódzkiego Festiwalu Muzyki Współczesnej MUSICA MODERNA.

Skip to content