W dniu 2 września 2019 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych.