Ogłaszamy konkurs
na najciekawszy pomysł scenariusza filmu reklamującego naszą szkołę.

(może być fragment scenariusza).
Na najciekawsze pomysły czekają nagrody !
Propozycje prosimy zgłaszać

do p. M. Stańczyk lub p. A. Mendery.

Skip to content