Na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. 2019 r. poz. 1148)
w celu zapewnienia bezpieczeństwa  w szkole

wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczki, przyłbice)
dla wszystkich osób przebywających  w budynku szkoły

w przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatka schodowa, szatnia) .

Skip to content