Marta Prawda, uczennica Pani Ewy Kucypery, zdobyła III MIEJSCE
w VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Wiolonczelistów „WIOLONCZELKA” 2022 online”
Wykonania młodych wiolonczelistów z całej Polski oceniało Jury w składzie:
prof. Andrzej Zieliński – UMFC Warszawa – przewodniczący
prof. Krzysztof Sperski – AM Gdańsk
prof. Urszula Marciniec-Mazur – AM Wrocław
Marcie przy fortepianie towarzyszyła Pani Elena Korolkow.
Serdecznie gratulujemy i  życzymy kolejnych znakomitych osiągnięć!!!
Skip to content