Uczennica Aleksandra Dunajska flecistka z klasy p. Małgorzaty Kacperskiej została stypendystką programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska 2015 „. Uroczystość wręczenia odbyła się 26 marca 2015 r. gdzie Ola otrzymała z rąk pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej stypendium na zakup fletu. O stypendium „Młoda Polska” w tym roku ubiegały się 873 osoby z czego Ministerstwo nagrodziło 103. O stypendium „Młoda Polska” mogą się ubiegać młodzi artyści  do 35 roku życia – wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanych przez siebie dziedzinach: film, fotografia, muzyka, sztuki wizualne, literatura, taniec, teatr .

Skip to content