Informujemy o sukcesie naszego ucznia Jakuba Frączyka z klasy fletu
Pani Małgorzaty Kacperskie
j, który zdobył
I Miejsce w XV Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Jupiter2022w Krakowie.
Sukces tym większy, że Jury nie przyznało drugiego miejsca.
Jakubowi na fortepianie towarzyszył Aureliusz Mendera, który otrzymał wyróżnienie
za akompaniament, a dyrektor Małgorzata Kacperska otrzymała
dyplom za wzorowe przygotowanie ucznia.
Wielkie gratulacje dla wszystkich.

Skip to content