w sprawie wprowadzenia nauki ma odległość

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20.III.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493)

§1

Wprowadzam od dnia 29 listopada 2021r. do 2 grudnia 2021r. formę kształcenia na odległość dla klas IIB/6 i II/4.

§2

Podczas prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość obowiązują zasady bezpiecznego
i higienicznego korzystania z internetu i komputera.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                  Dyrektor
                                                    Małgorzata Kacperska

Skip to content