Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.04.2021r.
wszystkie zajęcia w PSM I st. w Końskich od 31.05.2021r. realizowane będą
w trybie stacjonarnym.
        Traci moc Zarządzenie nr 2/2020/2021 Dyrektora PSM I st. w Końskich
z dnia 23.10.2020r.

Małgorzata Kacperska
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Końskich

 

Skip to content